onlinefotoservices.nl Beginpagina | Zoeken | FAQ | Links | Bedankt! | Over deze site | Mail
Fout gevonden?
Foto kerstkaarten maken - persoonlijk en bijzonder
1e fotokaart is gratis - bij Kaartje2go
10-08-2004

Uitsnijdingen

Het is niet onverstandig om zelf met software het bestand in de juiste verhouding te brengen. Dan kan de mooiste compositie zelf bepaald worden.
Met de 'gewone' tekenprogramma's kunnen uiteraard uitsnijdingen worden gemaakt. Dit heeft verschillende nadelen:

  • De kwaliteit van de foto veranderd (het tekenprogramma gebruikt altijd een andere compressie-methode dan de camera)
  • Het uitsnijden is lastig, omdat zelf de verhouding in de gaten moet worden gehouden
  • EXIF informatie (technische informatie van de camera, zoals opname-datum, verlichtingstijden) gaat verloren
Inmiddels is er software, die deze nadelen niet hebben. Behalve de hieronderstaande programma's, kan ook met verschillende upload-programma's de verhouding worden aangepast of een gedeelte worden uitgesneden. Upload-programma's worden aangeboden door de online fotoservice aanbieders. Het is ons bekend dat met de software van AH en Fotoquelle uitsnijdingen kan worden gemaakt.
De volgende gratis programma's zijn door www.onlinefotoservices.nl bekeken, voor wat betreft het aanpassen van de verhouding:

Crop it!

Crop it! is een gratis programma van entrysoft alleen voor het aanpassen van de verhouding van foto's. Bij de meeste programma's moet elke foto, die aangepast moet worden, apart geopend worden. Bij Crop it! niet: batch-gewijs kunnen achter elkaar de foto's uit een gekozen folder bewerkt worden. De foto's uit de folder worden achter elkaar vertoond, waarbij een rechthoek met de juiste verhouding verplaatst kan worden. Na drukken op de 'Enter' wordt de foto in de nieuwe verhouding bewaard (met '_c' achter de oorspronkelijke naam) en de volgende foto uit de folder wordt getoond.
Het "croppen" gaat goed en de EXIF-informatie blijft behouden. Helaas wordt de grootte zoals in de EXIF-informatie staat vermeld niet aangepast. Die komt dus niet meer overeen met de werkelijke grootte.
De jpg-compressie staat bij opstarten op 75%. Dit is voor afdrukken aan de lage kant. Kies daarom een hogere waarde, 90 of hoger bijvoorbeeld.

cpicture

Een gratis programma waarbij redelijk makkelijk bestanden gemaakt kunnen worden met de juiste verhouding is cpicture. Met dit programma is nog veel meer mogelijk, zoals rode ogen verwijderen, roteren etc. Bij de bewerkingen gaat geen kwaliteit en de EXIF-informatie verloren.
Als cpicture voor het eerst wordt gestart, vraagt het programma naar een user mode. Kies voor 'advanced'. Dit kan later ook veranderd worden.
Na opstarten verschijnt linksboven een overzicht van de directories. Kies de directory waar de foto's staan. Deze foto's verschijnen dan rechtsboven.
Kies vervolgens uit deze foto's de foto waarvan de verhouding moet worden aangepast. Deze foto verschijnt dan rechtsonder in beeld. Onder de foto staat een rij buttons. De vierde button is de crop button (). Klik op deze button.
Linksonder verschijnt het volgende:

Hier kan de verhouding (aspect ratio) worden ingesteld. Op de foto is een gestippelde rechthoek zichtbaar, die verkleind en verschoven kan worden. Als de rechthoek goed is gepositioneerd, klik dan links op de button met het woord 'crop'. De foto wordt nu bewaard.
Voor meer informatie zie het bewerken van foto's en cpicture.

PixumUp 1.2

Dit programma is door pixum gemaakt en kan daar gedownload worden.
Er zijn verschillende bewerkingen mogelijk zoals rode ogen verwijderen, roteren, opsturen van de bestanden (alleen naar pixum uiteraard). In de laatste versie (1.2) is het ook mogelijk om de bestanden te verkleinen of om uitsnijdingen te maken. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit en de EXIF-informatie gaat niet verloren.
Als voor het veranderen van de verhouding gekozen wordt, verschijnt een rechthoek op de foto. Deze kan dan eventueel verschoven worden. Een nadeel is dat dit vierkant niet verkleind kan worden, waarbij de 2:3 verhouding gehandhaafd blijft.
Een tweede nadeel is dat bij het uitsnijden alleen de verhouding 2:3 mogelijk is. Deze verhouding is goed voor 10x15, 20x30, 30x45, 50x75, 70x105 foto's, maar bijvoorbeeld niet voor het 13x9 formaat.
Voor meer informatie zie het bewerken van foto's en pixum.Nog meer artikelen...
 
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder controle van de gegevens bij de bron.
Wilt u ons met een e-mail informeren als u onjuiste informatie hebt gezien?